Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 1.000.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :16-06-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
16-06-19 Kon Tum
Khánh Hòa
15-06-19Đà Nẵng: 709,
Quảng Ngãi: 955,
Đắc Nông: 703
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
563
14-06-19Gia Lai: 135,
Ninh Thuận: 905
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
559
13-06-19Bình Định: 266,
Quảng Trị: 832,
Quảng Bình: 742
Trúng Quảng Bình788
12-06-19Đà Nẵng: 522,
Khánh Hòa: 359
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
656
11-06-19Đắc Lắc: 783,
Quảng Nam: 357
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
965
10-06-19TT Huế: 217,
Phú Yên: 153
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
347
09-06-19Kon Tum: 269,
Khánh Hòa: 934
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
921
08-06-19Đà Nẵng: 305,
Quảng Ngãi: 155,
Đắc Nông: 494
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
484
07-06-19Gia Lai: 902,
Ninh Thuận: 830
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
233
06-06-19Bình Định: 110,
Quảng Trị: 558,
Quảng Bình: 611
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
638
05-06-19Đà Nẵng: 095,
Khánh Hòa: 049
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
650
04-06-19Đắc Lắc: 027,
Quảng Nam: 534
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
663
03-06-19TT Huế: 156,
Phú Yên: 780
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
465
02-06-19Kon Tum: 031,
Khánh Hòa: 456
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
635
01-06-19Đà Nẵng: 267,
Quảng Ngãi: 316,
Đắc Nông: 174
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
330
31-05-19Gia Lai: 600,
Ninh Thuận: 035
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
603
30-05-19Bình Định: 917,
Quảng Trị: 986,
Quảng Bình: 178
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
448
29-05-19Đà Nẵng: 012,
Khánh Hòa: 974
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
953
28-05-19Đắc Lắc: 014,
Quảng Nam: 510
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
630
27-05-19TT Huế: 719,
Phú Yên: 798
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
316
26-05-19Kon Tum: 681,
Khánh Hòa: 372
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
876
25-05-19Đà Nẵng: 823,
Quảng Ngãi: 477,
Đắc Nông: 457
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
660
24-05-19Gia Lai: 591,
Ninh Thuận: 705
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
448
23-05-19Bình Định: 715,
Quảng Trị: 109,
Quảng Bình: 626
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
612
22-05-19Đà Nẵng: 025,
Khánh Hòa: 163
Trúng Khánh Hòa872
21-05-19Đắc Lắc: 719,
Quảng Nam: 056
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
950
20-05-19TT Huế: 951,
Phú Yên: 931
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
507
19-05-19Kon Tum: 040,
Khánh Hòa: 256
Trúng Khánh Hòa516
18-05-19Đà Nẵng: 866,
Quảng Ngãi: 107,
Đắc Nông: 537
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
637
17-05-19Gia Lai: 928,
Ninh Thuận: 282
Trúng Gia Lai286
16-05-19Bình Định: 450,
Quảng Trị: 774,
Quảng Bình: 631
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
500