Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Soi cầu online chuẩn ngày :16-06-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
16-06-19 Kon Tum
Khánh Hòa
15-06-19Đà Nẵng: 497,
Quảng Ngãi: 672,
Đắc Nông: 158
Trượt318
14-06-19Gia Lai: 169,
Ninh Thuận: 332
Trượt357
13-06-19Bình Định: 175,
Quảng Trị: 011,
Quảng Bình: 888
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
318
12-06-19Đà Nẵng: 804,
Khánh Hòa: 138
Trúng Khánh Hòa373
11-06-19Đắc Lắc: 041,
Quảng Nam: 169
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
314
10-06-19TT Huế: 646,
Phú Yên: 569
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
373
09-06-19Kon Tum: 434,
Khánh Hòa: 292
Trượt360
08-06-19Đà Nẵng: 286,
Quảng Ngãi: 881,
Đắc Nông: 646
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
328
07-06-19Gia Lai: 861,
Ninh Thuận: 239
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
352
06-06-19Bình Định: 717,
Quảng Trị: 393,
Quảng Bình: 611
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
389
05-06-19Đà Nẵng: 942,
Khánh Hòa: 049
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
326
04-06-19Đắc Lắc: 684,
Quảng Nam: 064
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
369
03-06-19TT Huế: 444,
Phú Yên: 507
Trúng TT Huế350
02-06-19Kon Tum: 586,
Khánh Hòa: 594
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
326
01-06-19Đà Nẵng: 676,
Quảng Ngãi: 316,
Đắc Nông: 773
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
363
31-05-19Gia Lai: 573,
Ninh Thuận: 932
Trượt344
30-05-19Bình Định: 847,
Quảng Trị: 032,
Quảng Bình: 178
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
317
29-05-19Đà Nẵng: 535,
Khánh Hòa: 688
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
369
28-05-19Đắc Lắc: 804,
Quảng Nam: 906
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
319
27-05-19TT Huế: 711,
Phú Yên: 826
Trượt369
26-05-19Kon Tum: 758,
Khánh Hòa: 464
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
345
25-05-19Đà Nẵng: 712,
Quảng Ngãi: 204,
Đắc Nông: 813
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
359
24-05-19Gia Lai: 948,
Ninh Thuận: 241
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
355
23-05-19Bình Định: 715,
Quảng Trị: 819,
Quảng Bình: 067
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
365
22-05-19Đà Nẵng: 630,
Khánh Hòa: 872
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
367
21-05-19Đắc Lắc: 616,
Quảng Nam: 381
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
313
20-05-19TT Huế: 859,
Phú Yên: 040
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
367
19-05-19Kon Tum: 871,
Khánh Hòa: 374
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
353
18-05-19Đà Nẵng: 625,
Quảng Ngãi: 595,
Đắc Nông: 715
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
356
17-05-19Gia Lai: 127,
Ninh Thuận: 932
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
326
16-05-19Bình Định: 345,
Quảng Trị: 648,
Quảng Bình: 966
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
317