Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu VIP: 300.000 VNĐ

Soi cầu đẳng cấp ngày :16-06-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
16-06-19 Kon Tum
Khánh Hòa
15-06-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Đắc Nông244
14-06-19Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
269
13-06-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Quảng Trị,
Trúng đuôi 5 Quảng Bình
249
12-06-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa278
11-06-19Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
254
10-06-19TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trượt244
09-06-19Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trượt248
08-06-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 5 Đắc Nông
234
07-06-19Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trượt205
06-06-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
248
05-06-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trượt246
04-06-19Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đầu 4 Quảng Nam
274
03-06-19TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đuôi 3 Phú Yên
251
02-06-19Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
249
01-06-19Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
257
31-05-19Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
234
30-05-19Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Bình Định,
Trúng đầu 1 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
228
29-05-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trượt256
28-05-19Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 7 Đắc Lắc267
27-05-19TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trượt213
26-05-19Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Kon Tum,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
261
25-05-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 8 Đắc Nông
239
24-05-19Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trượt270
23-05-19Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trượt249
22-05-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
285
21-05-19Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đuôi 2 Quảng Nam
278
20-05-19TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
233
19-05-19Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
270
18-05-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
237
17-05-19Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
251
16-05-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
265