Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :16-06-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
16-06-19 Kon Tum
Khánh Hòa
15-06-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trượt260
14-06-19Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Gia Lai,
Trúng đuôi 5 Ninh Thuận
257
13-06-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 0 Bình Định,
Trúng đầu 9 Quảng Trị
223
12-06-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
253
11-06-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 3 Đắc Lắc,
Trúng đầu 5 Quảng Nam
294
10-06-19TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trượt246
09-06-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
222
08-06-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
240
07-06-19Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trượt289
06-06-19Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng đuôi 8 Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
234
05-06-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
259
04-06-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
223
03-06-19TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 TT Huế,
Trúng đuôi 0 Phú Yên
238
02-06-19Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
257
01-06-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi
256
31-05-19Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đầu 3 Ninh Thuận
218
30-05-19Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
286
29-05-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trượt216
28-05-19Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
250
27-05-19TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
271
26-05-19Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
235
25-05-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 5 Đắc Nông
276
24-05-19Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trượt255
23-05-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trượt245
22-05-19Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
242
21-05-19Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Quảng Nam265
20-05-19TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 TT Huế,
Trúng đầu 3 Phú Yên
232
19-05-19Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 Kon Tum258
18-05-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
235
17-05-19Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 8 Gia Lai276
16-05-19Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình,
Trúng đuôi 0 Bình Định
242