Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 700.000 VNĐ

Cam kết ăn 100% ngày :16-06-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
16-06-19 Kon Tum
Khánh Hòa
15-06-19Đà Nẵng: 709,311,
Quảng Ngãi: 955,535,
Đắc Nông: 911,288
Trúng 709 Đà Nẵng,
Trúng 955 Quảng Ngãi
445
14-06-19Gia Lai: 135,667,
Ninh Thuận: 905,136
Trúng 135 Gia Lai,
Trúng 905 Ninh Thuận
428
13-06-19Bình Định: 570,403,
Quảng Trị: 195,040,
Quảng Bình: 742,060
Trúng 570 Bình Định,
Trúng 195 Quảng Trị,
Trúng 742 Quảng Bình
682
12-06-19Đà Nẵng: 522,158,
Khánh Hòa: 359,100
Trúng 522 Đà Nẵng,
Trúng 359 Khánh Hòa
309
11-06-19Đắc Lắc: 783,816,
Quảng Nam: 357,434
Trúng 783 Đắc Lắc,
Trúng 357 Quảng Nam
401
10-06-19TT Huế: 217,465,
Phú Yên: 153,706
Trúng 217 TT Huế,
Trúng 153 Phú Yên
679
09-06-19Kon Tum: 269,899,
Khánh Hòa: 934,197
Trúng 269 Kon Tum,
Trúng 934 Khánh Hòa
450
08-06-19Đà Nẵng: 305,932,
Quảng Ngãi: 416,925,
Đắc Nông: 494,330
Trúng 305 Đà Nẵng,
Trúng 494 Đắc Nông
567
07-06-19Gia Lai: 902,800,
Ninh Thuận: 830,660
Trúng 902 Gia Lai,
Trúng 830 Ninh Thuận
525
06-06-19Bình Định: 909,525,
Quảng Trị: 558,320,
Quảng Bình: 611,077
Trúng 909 Bình Định,
Trúng 558 Quảng Trị,
Trúng 611 Quảng Bình
472
05-06-19Đà Nẵng: 095,267,
Khánh Hòa: 049,318
Trúng 095 Đà Nẵng,
Trúng 049 Khánh Hòa
396
04-06-19Đắc Lắc: 027,903,
Quảng Nam: 534,555
Trúng 027 Đắc Lắc,
Trúng 534 Quảng Nam
443
03-06-19TT Huế: 156,550,
Phú Yên: 780,941
Trúng 156 TT Huế,
Trúng 780 Phú Yên
273
02-06-19Kon Tum: 031,704,
Khánh Hòa: 108,226
Trúng 031 Kon Tum255
01-06-19Đà Nẵng: 179,348,
Quảng Ngãi: 316,527,
Đắc Nông: 174,761
Trúng 316 Quảng Ngãi,
Trúng 174 Đắc Nông
501
31-05-19Gia Lai: 600,095,
Ninh Thuận: 464,951
Trúng 600 Gia Lai619
30-05-19Bình Định: 917,447,
Quảng Trị: 003,436,
Quảng Bình: 178,887
Trúng 917 Bình Định,
Trúng 003 Quảng Trị,
Trúng 178 Quảng Bình
610
29-05-19Đà Nẵng: 816,961,
Khánh Hòa: 543,232
Trượt548
28-05-19Đắc Lắc: 014,900,
Quảng Nam: 510,388
Trúng 014 Đắc Lắc,
Trúng 510 Quảng Nam
723
27-05-19TT Huế: 719,287,
Phú Yên: 798,623
Trúng 719 TT Huế,
Trúng 798 Phú Yên
773
26-05-19Kon Tum: 681,825,
Khánh Hòa: 372,375
Trúng 681 Kon Tum,
Trúng 372 Khánh Hòa
785
25-05-19Đà Nẵng: 823,828,
Quảng Ngãi: 477,228,
Đắc Nông: 457,123
Trúng 823 Đà Nẵng,
Trúng 477 Quảng Ngãi,
Trúng 457 Đắc Nông
556
24-05-19Gia Lai: 556,309,
Ninh Thuận: 362,168
Trượt635
23-05-19Bình Định: 715,022,
Quảng Trị: 702,472,
Quảng Bình: 772,728
Trúng 715 Bình Định,
Trúng 772 Quảng Bình
636
22-05-19Đà Nẵng: 586,071,
Khánh Hòa: 163,492
Trúng 586 Đà Nẵng,
Trúng 163 Khánh Hòa
323
21-05-19Đắc Lắc: 719,736,
Quảng Nam: 056,334
Trúng 719 Đắc Lắc,
Trúng 056 Quảng Nam
769
20-05-19TT Huế: 951,043,
Phú Yên: 931,320
Trúng 951 TT Huế,
Trúng 931 Phú Yên
645
19-05-19Kon Tum: 062,968,
Khánh Hòa: 256,580
Trúng 062 Kon Tum,
Trúng 256 Khánh Hòa
614
18-05-19Đà Nẵng: 866,113,
Quảng Ngãi: 107,874,
Đắc Nông: 380,412
Trúng 866 Đà Nẵng,
Trúng 107 Quảng Ngãi
284
17-05-19Gia Lai: 928,320,
Ninh Thuận: 627,688
Trúng 928 Gia Lai,
Trúng 627 Ninh Thuận
514
16-05-19Bình Định: 450,926,
Quảng Trị: 774,564,
Quảng Bình: 631,556
Trúng 450 Bình Định,
Trúng 774 Quảng Trị,
Trúng 631 Quảng Bình
542