Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Lấy số siêu chuẩn ngày :16-06-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Bao Lô Kết quả Theo
16-06-19 Kon Tum
Khánh Hòa
15-06-19Đà Nẵng: 69,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 26
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
352
14-06-19Gia Lai: 46,
Ninh Thuận: 91
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
384
13-06-19Bình Định: 65,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 42
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
380
12-06-19Đà Nẵng: 14,
Khánh Hòa: 88
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
347
11-06-19Đắc Lắc: 91,
Quảng Nam: 41
Trúng Quảng Nam365
10-06-19TT Huế: 27,
Phú Yên: 29
Trúng Phú Yên345
09-06-19Kon Tum: 49,
Khánh Hòa: 83
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
379
08-06-19Đà Nẵng: 62,
Quảng Ngãi: 52,
Đắc Nông: 00
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
382
07-06-19Gia Lai: 31,
Ninh Thuận: 42
Trượt325
06-06-19Bình Định: 09,
Quảng Trị: 33,
Quảng Bình: 73
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
332
05-06-19Đà Nẵng: 58,
Khánh Hòa: 24
Trúng Khánh Hòa381
04-06-19Đắc Lắc: 46,
Quảng Nam: 56
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
363
03-06-19TT Huế: 30,
Phú Yên: 03
Trúng TT Huế314
02-06-19Kon Tum: 85,
Khánh Hòa: 50
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
305
01-06-19Đà Nẵng: 53,
Quảng Ngãi: 19,
Đắc Nông: 44
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
346
31-05-19Gia Lai: 00,
Ninh Thuận: 00
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
361
30-05-19Bình Định: 34,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 44
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
348
29-05-19Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 48
Trượt354
28-05-19Đắc Lắc: 69,
Quảng Nam: 55
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
369
27-05-19TT Huế: 62,
Phú Yên: 89
Trúng Phú Yên370
26-05-19Kon Tum: 87,
Khánh Hòa: 64
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
350
25-05-19Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 87,
Đắc Nông: 27
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
341
24-05-19Gia Lai: 65,
Ninh Thuận: 64
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
316
23-05-19Bình Định: 26,
Quảng Trị: 79,
Quảng Bình: 81
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
362
22-05-19Đà Nẵng: 81,
Khánh Hòa: 17
Trúng Đà Nẵng342
21-05-19Đắc Lắc: 18,
Quảng Nam: 24
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
332
20-05-19TT Huế: 92,
Phú Yên: 52
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
364
19-05-19Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 19
Trúng Khánh Hòa385
18-05-19Đà Nẵng: 70,
Quảng Ngãi: 15,
Đắc Nông: 02
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
332
17-05-19Gia Lai: 86,
Ninh Thuận: 05
Trượt357
16-05-19Bình Định: 37,
Quảng Trị: 42,
Quảng Bình: 25
Trượt361