Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 1.000.000 VNĐ

Lấy số siêu chuẩn ngày :16-06-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
16-06-19 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
15-06-19TP HCM: 881,
Long An: 250,
Bình Phước: 053,
Hậu Giang: 460
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
499
14-06-19Vĩnh Long: 487,
Bình Dương: 157,
Trà Vinh: 591
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
421
13-06-19Tây Ninh: 188,
An Giang: 259,
Bình Thuận: 744
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
580
12-06-19Đồng Nai: 844,
Cần Thơ: 086,
Sóc Trăng: 240
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
444
11-06-19Bến Tre: 963,
Vũng Tàu: 399,
Bạc Liêu: 779
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
559
10-06-19TP HCM: 406,
Đồng Tháp: 911,
Cà Mau: 647
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
530
09-06-19Tiền Giang: 732,
Kiên Giang: 289,
Đà Lạt: 808
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
698
08-06-19TP HCM: 979,
Long An: 791,
Bình Phước: 729,
Hậu Giang: 255
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
688
07-06-19Vĩnh Long: 403,
Bình Dương: 702,
Trà Vinh: 608
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
630
06-06-19Tây Ninh: 937,
An Giang: 371,
Bình Thuận: 940
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
612
05-06-19Đồng Nai: 691,
Cần Thơ: 363,
Sóc Trăng: 504
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
414
04-06-19Bến Tre: 291,
Vũng Tàu: 438,
Bạc Liêu: 329
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
520
03-06-19TP HCM: 519,
Đồng Tháp: 285,
Cà Mau: 512
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
333
02-06-19Tiền Giang: 451,
Kiên Giang: 856,
Đà Lạt: 181
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
659
01-06-19TP HCM: 649,
Long An: 094,
Bình Phước: 188,
Hậu Giang: 010
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
572
31-05-19Vĩnh Long: 229,
Bình Dương: 329,
Trà Vinh: 395
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
510
30-05-19Tây Ninh: 093,
An Giang: 467,
Bình Thuận: 153
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
259
29-05-19Đồng Nai: 053,
Cần Thơ: 373,
Sóc Trăng: 130
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
374
28-05-19Bến Tre: 568,
Vũng Tàu: 197,
Bạc Liêu: 295
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
637
27-05-19TP HCM: 610,
Đồng Tháp: 622,
Cà Mau: 728
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
433
26-05-19Tiền Giang: 030,
Kiên Giang: 823,
Đà Lạt: 978
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
482
25-05-19TP HCM: 553,
Long An: 004,
Bình Phước: 800,
Hậu Giang: 442
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
302
24-05-19Vĩnh Long: 717,
Bình Dương: 246,
Trà Vinh: 976
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
587
23-05-19Tây Ninh: 396,
An Giang: 802,
Bình Thuận: 495
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
575
22-05-19Đồng Nai: 235,
Cần Thơ: 466,
Sóc Trăng: 536
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
402
21-05-19Bến Tre: 968,
Vũng Tàu: 054,
Bạc Liêu: 258
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
516
20-05-19TP HCM: 512,
Đồng Tháp: 473,
Cà Mau: 040
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
573
19-05-19Tiền Giang: 260,
Kiên Giang: 417,
Đà Lạt: 813
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
582
18-05-19TP HCM: 621,
Long An: 277,
Bình Phước: 106,
Hậu Giang: 778
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
522
17-05-19Vĩnh Long: 858,
Bình Dương: 967,
Trà Vinh: 653
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
872
16-05-19Tây Ninh: 469,
An Giang: 473,
Bình Thuận: 470
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
614