Lô ba số Miền Nam Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :16-06-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
16-06-19 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
15-06-19TP HCM: 215,
Long An: 985,
Bình Phước: 098,
Hậu Giang: 008
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
328
14-06-19Vĩnh Long: 184,
Bình Dương: 745,
Trà Vinh: 805
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
353
13-06-19Tây Ninh: 770,
An Giang: 776,
Bình Thuận: 140
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
375
12-06-19Đồng Nai: 383,
Cần Thơ: 644,
Sóc Trăng: 240
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
358
11-06-19Bến Tre: 703,
Vũng Tàu: 322,
Bạc Liêu: 509
Trượt330
10-06-19TP HCM: 611,
Đồng Tháp: 967,
Cà Mau: 425
Trúng Đồng Tháp364
09-06-19Tiền Giang: 335,
Kiên Giang: 289,
Đà Lạt: 811
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
357
08-06-19TP HCM: 744,
Long An: 116,
Bình Phước: 729,
Hậu Giang: 544
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
369
07-06-19Vĩnh Long: 184,
Bình Dương: 942,
Trà Vinh: 121
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
354
06-06-19Tây Ninh: 348,
An Giang: 361,
Bình Thuận: 403
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
327
05-06-19Đồng Nai: 995,
Cần Thơ: 111,
Sóc Trăng: 354
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
377
04-06-19Bến Tre: 038,
Vũng Tàu: 890,
Bạc Liêu: 591
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
352
03-06-19TP HCM: 132,
Đồng Tháp: 621,
Cà Mau: 171
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
321
02-06-19Tiền Giang: 912,
Kiên Giang: 539,
Đà Lạt: 868
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
346
01-06-19TP HCM: 064,
Long An: 384,
Bình Phước: 176,
Hậu Giang: 727
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
328
31-05-19Vĩnh Long: 500,
Bình Dương: 906,
Trà Vinh: 359
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
363
30-05-19Tây Ninh: 456,
An Giang: 479,
Bình Thuận: 748
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
337
29-05-19Đồng Nai: 851,
Cần Thơ: 952,
Sóc Trăng: 740
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
326
28-05-19Bến Tre: 324,
Vũng Tàu: 716,
Bạc Liêu: 068
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
358
27-05-19TP HCM: 538,
Đồng Tháp: 476,
Cà Mau: 264
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
334
26-05-19Tiền Giang: 052,
Kiên Giang: 049,
Đà Lạt: 598
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
348
25-05-19TP HCM: 679,
Long An: 004,
Bình Phước: 952,
Hậu Giang: 131
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
338
24-05-19Vĩnh Long: 086,
Bình Dương: 308,
Trà Vinh: 080
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
339
23-05-19Tây Ninh: 396,
An Giang: 605,
Bình Thuận: 258
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
329
22-05-19Đồng Nai: 705,
Cần Thơ: 433,
Sóc Trăng: 516
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
349
21-05-19Bến Tre: 438,
Vũng Tàu: 148,
Bạc Liêu: 693
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
337
20-05-19TP HCM: 155,
Đồng Tháp: 197,
Cà Mau: 262
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
313
19-05-19Tiền Giang: 109,
Kiên Giang: 192,
Đà Lạt: 836
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
349
18-05-19TP HCM: 803,
Long An: 992,
Bình Phước: 510,
Hậu Giang: 455
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
366
17-05-19Vĩnh Long: 146,
Bình Dương: 877,
Trà Vinh: 243
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
309
16-05-19Tây Ninh: 727,
An Giang: 673,
Bình Thuận: 785
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
347