Giải Tám Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :16-06-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Giải Tám Kết quả Theo
16-06-19 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
15-06-19TP HCM: 90,
Long An: 75,
Bình Phước: 91,
Hậu Giang: 10
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
263
14-06-19Vĩnh Long: 84,
Bình Dương: 30,
Trà Vinh: 55
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
223
13-06-19Tây Ninh: 54,
An Giang: 95,
Bình Thuận: 34
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
238
12-06-19Đồng Nai: 29,
Cần Thơ: 26,
Sóc Trăng: 60
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
240
11-06-19Bến Tre: 45,
Vũng Tàu: 82,
Bạc Liêu: 17
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
245
10-06-19TP HCM: 61,
Đồng Tháp: 97,
Cà Mau: 41
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
243
09-06-19Tiền Giang: 12,
Kiên Giang: 82,
Đà Lạt: 13
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
265
08-06-19TP HCM: 24,
Long An: 14,
Bình Phước: 87,
Hậu Giang: 44
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
234
07-06-19Vĩnh Long: 73,
Bình Dương: 74,
Trà Vinh: 89
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
244
06-06-19Tây Ninh: 70,
An Giang: 67,
Bình Thuận: 43
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
249
05-06-19Đồng Nai: 69,
Cần Thơ: 93,
Sóc Trăng: 85
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
237
04-06-19Bến Tre: 03,
Vũng Tàu: 32,
Bạc Liêu: 35
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
234
03-06-19TP HCM: 62,
Đồng Tháp: 31,
Cà Mau: 93
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
247
02-06-19Tiền Giang: 29,
Kiên Giang: 99,
Đà Lạt: 61
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
259
01-06-19TP HCM: 61,
Long An: 46,
Bình Phước: 34,
Hậu Giang: 14
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
249
31-05-19Vĩnh Long: 73,
Bình Dương: 73,
Trà Vinh: 50
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
238
30-05-19Tây Ninh: 06,
An Giang: 84,
Bình Thuận: 56
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
223
29-05-19Đồng Nai: 62,
Cần Thơ: 58,
Sóc Trăng: 36
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
238
28-05-19Bến Tre: 39,
Vũng Tàu: 16,
Bạc Liêu: 55
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
230
27-05-19TP HCM: 14,
Đồng Tháp: 85,
Cà Mau: 92
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
248
26-05-19Tiền Giang: 83,
Kiên Giang: 07,
Đà Lạt: 63
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
246
25-05-19TP HCM: 05,
Long An: 60,
Bình Phước: 77,
Hậu Giang: 91
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
244
24-05-19Vĩnh Long: 17,
Bình Dương: 42,
Trà Vinh: 51
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
243
23-05-19Tây Ninh: 10,
An Giang: 64,
Bình Thuận: 43
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
225
22-05-19Đồng Nai: 34,
Cần Thơ: 56,
Sóc Trăng: 91
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
282
21-05-19Bến Tre: 60,
Vũng Tàu: 13,
Bạc Liêu: 43
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
263
20-05-19TP HCM: 82,
Đồng Tháp: 30,
Cà Mau: 84
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
237
19-05-19Tiền Giang: 06,
Kiên Giang: 26,
Đà Lạt: 94
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
262
18-05-19TP HCM: 60,
Long An: 73,
Bình Phước: 43,
Hậu Giang: 45
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
271
17-05-19Vĩnh Long: 28,
Bình Dương: 17,
Trà Vinh: 21
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
269
16-05-19Tây Ninh: 03,
An Giang: 75,
Bình Thuận: 01
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
244