Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :16-06-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
16-06-19 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
15-06-19TP HCM: 81,
Long An: 50,
Bình Phước: 53,
Hậu Giang: 60
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
281
14-06-19Vĩnh Long: 87,
Bình Dương: 57,
Trà Vinh: 91
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
241
13-06-19Tây Ninh: 93,
An Giang: 59,
Bình Thuận: 79
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
245
12-06-19Đồng Nai: 44,
Cần Thơ: 55,
Sóc Trăng: 40
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
238
11-06-19Bạc Liêu: 32,
Bến Tre: 63,
Vũng Tàu: 99
Trúng Bạc Liêu,
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
254
10-06-19TP HCM: 06,
Đồng Tháp: 11,
Cà Mau: 47
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
272
09-06-19Tiền Giang: 32,
Kiên Giang: 89,
Đà Lạt: 08
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
256
08-06-19TP HCM: 79,
Long An: 91,
Bình Phước: 29,
Hậu Giang: 55
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
258
07-06-19Vĩnh Long: 03,
Bình Dương: 31,
Trà Vinh: 08
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
222
06-06-19Tây Ninh: 37,
An Giang: 02,
Bình Thuận: 40
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
282
05-06-19Đồng Nai: 91,
Cần Thơ: 63,
Sóc Trăng: 04
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
273
04-06-19Bến Tre: 91,
Vũng Tàu: 38,
Bạc Liêu: 29
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
221
03-06-19TP HCM: 19,
Đồng Tháp: 85,
Cà Mau: 12
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
235
02-06-19Tiền Giang: 25,
Kiên Giang: 56,
Đà Lạt: 81
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
274
01-06-19TP HCM: 49,
Long An: 94,
Bình Phước: 88,
Hậu Giang: 68
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
269
31-05-19Vĩnh Long: 29,
Bình Dương: 29,
Trà Vinh: 95
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
280
30-05-19Tây Ninh: 93,
An Giang: 67,
Bình Thuận: 01
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
267
29-05-19Đồng Nai: 53,
Cần Thơ: 07,
Sóc Trăng: 30
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
208
28-05-19Bến Tre: 68,
Vũng Tàu: 97,
Bạc Liêu: 95
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
237
27-05-19TP HCM: 10,
Đồng Tháp: 22,
Cà Mau: 28
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
272
26-05-19Tiền Giang: 30,
Kiên Giang: 23,
Đà Lạt: 78
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
244
25-05-19TP HCM: 53,
Long An: 04,
Bình Phước: 52,
Hậu Giang: 42
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
274
24-05-19Vĩnh Long: 17,
Bình Dương: 76,
Trà Vinh: 76
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
253
23-05-19Tây Ninh: 96,
An Giang: 02,
Bình Thuận: 95
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
239
22-05-19Đồng Nai: 35,
Cần Thơ: 45,
Sóc Trăng: 18
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
218
21-05-19Bến Tre: 68,
Vũng Tàu: 54,
Bạc Liêu: 58
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
233
20-05-19TP HCM: 12,
Đồng Tháp: 73,
Cà Mau: 40
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
233
19-05-19Tiền Giang: 92,
Kiên Giang: 17,
Đà Lạt: 85
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
254
18-05-19TP HCM: 08,
Long An: 77,
Bình Phước: 06,
Hậu Giang: 78
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
219
17-05-19Vĩnh Long: 58,
Bình Dương: 67,
Trà Vinh: 53
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
287
16-05-19Tây Ninh: 69,
An Giang: 73,
Bình Thuận: 70
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
254