Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Soi số đẹp nhất ngày :16-06-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
16-06-19 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
15-06-19TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đầu 8 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đuôi 3 Bình Phước,
Trúng đầu 6 Hậu Giang
264
14-06-19Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
253
13-06-19Tây Ninh: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang
219
12-06-19Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 4 Đồng Nai,
Trúng đầu 8 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
239
11-06-19Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đầu 9 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
232
10-06-19TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trượt261
09-06-19Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đuôi 8 Đà Lạt
222
08-06-19TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 TP HCM,
Trúng đuôi 1 Long An,
Trúng đầu 2 Bình Phước,
Trúng đầu 5 Hậu Giang
258
07-06-19Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trượt245
06-06-19Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đầu 4 Bình Thuận
257
05-06-19Đồng Nai: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trượt253
04-06-19Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
250
03-06-19TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trượt257
02-06-19Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 5 Tiền Giang,
Trúng đầu 5 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
247
01-06-19TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 1 Hậu Giang
259
31-05-19Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đuôi 9 Bình Dương,
Trúng đầu 9 Trà Vinh
247
30-05-19Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đuôi 3 Bình Thuận
230
29-05-19Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 Đồng Nai,
Trúng đuôi 7 Cần Thơ,
Trúng đuôi 0 Sóc Trăng
248
28-05-19Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
261
27-05-19TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng đuôi 8 Cà Mau
278
26-05-19Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 3 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
234
25-05-19TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 TP HCM,
Trúng đuôi 4 Long An,
Trúng đầu 5 Bình Phước,
Trúng đầu 4 Hậu Giang
258
24-05-19Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trượt259
23-05-19Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trượt288
22-05-19Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
255
21-05-19Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
264
20-05-19TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đầu 4 Cà Mau
244
19-05-19Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trượt256
18-05-19TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 7 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đuôi 8 Hậu Giang
261
17-05-19Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 7 Bình Dương,
Trúng đuôi 3 Trà Vinh
219
16-05-19Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trượt241