Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 700.000 VNĐ

Số siêu may mắn ngày :16-06-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
16-06-19 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
15-06-19TP HCM: 881,489,
Long An: 575,146,
Bình Phước: 053,423,
Hậu Giang: 460,766
Trúng 881 TP HCM,
Trúng 053 Bình Phước,
Trúng 460 Hậu Giang
565
14-06-19Vĩnh Long: 487,885,
Bình Dương: 157,348,
Trà Vinh: 591,345
Trúng 487 Vĩnh Long,
Trúng 157 Bình Dương,
Trúng 591 Trà Vinh
474
13-06-19Tây Ninh: 188,154,
An Giang: 259,052,
Bình Thuận: 879,605
Trúng 188 Tây Ninh,
Trúng 259 An Giang,
Trúng 879 Bình Thuận
772
12-06-19Đồng Nai: 989,348,
Cần Thơ: 299,578,
Sóc Trăng: 218,456
Trượt580
11-06-19Bến Tre: 886,092,
Vũng Tàu: 399,635,
Bạc Liêu: 532,058
Trúng 399 Vũng Tàu,
Trúng 532 Bạc Liêu
568
10-06-19TP HCM: 303,761,
Đồng Tháp: 919,757,
Cà Mau: 647,264
Trúng 647 Cà Mau797
09-06-19Tiền Giang: 732,729,
Kiên Giang: 413,310,
Đà Lạt: 467,436
Trúng 732 Tiền Giang708
08-06-19TP HCM: 979,954,
Long An: 791,477,
Bình Phước: 729,820,
Hậu Giang: 255,529
Trúng 979 TP HCM,
Trúng 791 Long An,
Trúng 729 Bình Phước,
Trúng 255 Hậu Giang
506
07-06-19Vĩnh Long: 239,540,
Bình Dương: 525,352,
Trà Vinh: 010,042
Trượt723
06-06-19Tây Ninh: 405,982,
An Giang: 502,786,
Bình Thuận: 940,869
Trúng 502 An Giang,
Trúng 940 Bình Thuận
475
05-06-19Đồng Nai: 691,287,
Cần Thơ: 363,867,
Sóc Trăng: 504,973
Trúng 691 Đồng Nai,
Trúng 363 Cần Thơ,
Trúng 504 Sóc Trăng
499
04-06-19Bến Tre: 291,063,
Vũng Tàu: 439,446,
Bạc Liêu: 329,217
Trúng 291 Bến Tre,
Trúng 329 Bạc Liêu
630
03-06-19TP HCM: 519,271,
Đồng Tháp: 285,787,
Cà Mau: 512,527
Trúng 519 TP HCM,
Trúng 285 Đồng Tháp,
Trúng 512 Cà Mau
499
02-06-19Tiền Giang: 126,923,
Kiên Giang: 856,571,
Đà Lạt: 181,456
Trúng 856 Kiên Giang,
Trúng 181 Đà Lạt
539
01-06-19TP HCM: 649,552,
Long An: 994,796,
Bình Phước: 188,718,
Hậu Giang: 010,907
Trúng 649 TP HCM,
Trúng 994 Long An,
Trúng 188 Bình Phước,
Trúng 010 Hậu Giang
522
31-05-19Vĩnh Long: 647,579,
Bình Dương: 329,165,
Trà Vinh: 395,195
Trúng 329 Bình Dương,
Trúng 395 Trà Vinh
752
30-05-19Tây Ninh: 093,133,
An Giang: 467,735,
Bình Thuận: 822,059
Trúng 093 Tây Ninh,
Trúng 467 An Giang
507
29-05-19Đồng Nai: 053,233,
Cần Thơ: 507,884,
Sóc Trăng: 130,768
Trúng 053 Đồng Nai,
Trúng 507 Cần Thơ,
Trúng 130 Sóc Trăng
589
28-05-19Bến Tre: 568,508,
Vũng Tàu: 197,709,
Bạc Liêu: 295,697
Trúng 568 Bến Tre,
Trúng 197 Vũng Tàu,
Trúng 295 Bạc Liêu
813
27-05-19TP HCM: 265,927,
Đồng Tháp: 521,907,
Cà Mau: 728,775
Trúng 728 Cà Mau522
26-05-19Tiền Giang: 030,823,
Kiên Giang: 823,347,
Đà Lạt: 978,251
Trúng 030 Tiền Giang,
Trúng 823 Kiên Giang,
Trúng 978 Đà Lạt
641
25-05-19TP HCM: 553,517,
Long An: 004,539,
Bình Phước: 952,412,
Hậu Giang: 442,759
Trúng 553 TP HCM,
Trúng 004 Long An,
Trúng 952 Bình Phước,
Trúng 442 Hậu Giang
598
24-05-19Vĩnh Long: 872,792,
Bình Dương: 964,394,
Trà Vinh: 323,105
Trượt394
23-05-19Tây Ninh: 396,288,
An Giang: 058,139,
Bình Thuận: 495,749
Trúng 396 Tây Ninh,
Trúng 495 Bình Thuận
805
22-05-19Đồng Nai: 235,638,
Cần Thơ: 245,865,
Sóc Trăng: 536,780
Trúng 235 Đồng Nai,
Trúng 245 Cần Thơ,
Trúng 536 Sóc Trăng
438
21-05-19Bến Tre: 968,347,
Vũng Tàu: 054,716,
Bạc Liêu: 258,896
Trúng 968 Bến Tre,
Trúng 054 Vũng Tàu,
Trúng 258 Bạc Liêu
422
20-05-19Cà Mau: 040,823,
TP HCM: 512,995,
Đồng Tháp: 473,265
Trúng 040 Cà Mau,
Trúng 512 TP HCM,
Trúng 473 Đồng Tháp
495
19-05-19Tiền Giang: 907,094,
Kiên Giang: 417,423,
Đà Lạt: 813,919
Trúng 417 Kiên Giang,
Trúng 813 Đà Lạt
638
18-05-19TP HCM: 108,601,
Long An: 277,624,
Bình Phước: 106,191,
Hậu Giang: 207,612
Trúng 108 TP HCM,
Trúng 277 Long An,
Trúng 106 Bình Phước
675
17-05-19Vĩnh Long: 858,972,
Bình Dương: 967,816,
Trà Vinh: 653,890
Trúng 858 Vĩnh Long,
Trúng 967 Bình Dương,
Trúng 653 Trà Vinh
476
16-05-19Tây Ninh: 469,257,
An Giang: 473,923,
Bình Thuận: 470,019
Trúng 469 Tây Ninh,
Trúng 473 An Giang,
Trúng 470 Bình Thuận
496