Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :16-06-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Bao Lô Kết quả Theo
16-06-19 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
15-06-19TP HCM: 39,
Long An: 70,
Bình Phước: 07,
Hậu Giang: 00
Trượt352
14-06-19Vĩnh Long: 78,
Bình Dương: 96,
Trà Vinh: 79
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
346
13-06-19Tây Ninh: 76,
An Giang: 99,
Bình Thuận: 40
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
349
12-06-19Đồng Nai: 83,
Cần Thơ: 82,
Sóc Trăng: 69
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
356
11-06-19Bến Tre: 15,
Vũng Tàu: 91,
Bạc Liêu: 54
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
345
10-06-19TP HCM: 34,
Đồng Tháp: 65,
Cà Mau: 23
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
345
09-06-19Tiền Giang: 35,
Kiên Giang: 93,
Đà Lạt: 62
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
353
08-06-19TP HCM: 74,
Long An: 52,
Bình Phước: 40,
Hậu Giang: 88
Trúng TP HCM346
07-06-19Vĩnh Long: 46,
Bình Dương: 85,
Trà Vinh: 93
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
330
06-06-19Tây Ninh: 22,
An Giang: 46,
Bình Thuận: 75
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
358
05-06-19Đồng Nai: 53,
Cần Thơ: 08,
Sóc Trăng: 10
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
359
04-06-19Bến Tre: 38,
Vũng Tàu: 04,
Bạc Liêu: 78
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
364
03-06-19TP HCM: 86,
Đồng Tháp: 65,
Cà Mau: 24
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
349
02-06-19Tiền Giang: 10,
Kiên Giang: 03,
Đà Lạt: 81
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
316
01-06-19TP HCM: 63,
Long An: 40,
Bình Phước: 21,
Hậu Giang: 61
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
351
31-05-19Vĩnh Long: 37,
Bình Dương: 42,
Trà Vinh: 37
Trượt370
30-05-19Tây Ninh: 59,
An Giang: 88,
Bình Thuận: 16
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
339
29-05-19Đồng Nai: 55,
Cần Thơ: 52,
Sóc Trăng: 49
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
369
28-05-19Bến Tre: 90,
Vũng Tàu: 58,
Bạc Liêu: 55
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
363
27-05-19TP HCM: 28,
Đồng Tháp: 52,
Cà Mau: 28
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
338
26-05-19Tiền Giang: 19,
Kiên Giang: 48,
Đà Lạt: 08
Trượt357
25-05-19TP HCM: 06,
Long An: 53,
Bình Phước: 16,
Hậu Giang: 97
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
340
24-05-19Vĩnh Long: 55,
Bình Dương: 64,
Trà Vinh: 91
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
359
23-05-19Tây Ninh: 04,
An Giang: 70,
Bình Thuận: 58
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
318
22-05-19Đồng Nai: 32,
Cần Thơ: 54,
Sóc Trăng: 18
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
351
21-05-19Bến Tre: 75,
Vũng Tàu: 81,
Bạc Liêu: 14
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
350
20-05-19TP HCM: 11,
Đồng Tháp: 60,
Cà Mau: 83
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
337
19-05-19Tiền Giang: 16,
Kiên Giang: 60,
Đà Lạt: 05
Trượt347
18-05-19TP HCM: 60,
Long An: 12,
Bình Phước: 12,
Hậu Giang: 46
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
329
17-05-19Vĩnh Long: 68,
Bình Dương: 00,
Trà Vinh: 46
Trượt367
16-05-19Tây Ninh: 93,
An Giang: 46,
Bình Thuận: 79
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
364