Lô Xiên 2 Víp MB: 400.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :16-06-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô xiên 2 Kết quả Theo
16-06-19
15-06-1921,94Trượt233
14-06-1915,51Trượt243
13-06-1917,59Trúng261
12-06-1995,52Trúng256
11-06-1971,83Trúng262
10-06-1997,67Trúng248
09-06-1957,28Trúng232
08-06-1965,38Trúng244
07-06-1968,10Trúng229
06-06-1907,61Trúng230
05-06-1903,51Trúng237
04-06-1958,68Trượt242
03-06-1985,92Trượt223
02-06-1910,86Trúng260
01-06-1943,70Trượt228
31-05-1906,14Trúng240
30-05-1992,10Trượt228
29-05-1933,65Trúng225
28-05-1995,72Trúng268
27-05-1958,97Trượt257
26-05-1908,82Trúng252
25-05-1953,62Trúng257
24-05-1927,38Trúng252
23-05-1959,00Trượt239
22-05-1988,45Trúng265
21-05-1964,59Trúng258
20-05-1981,20Trúng263
19-05-1944,49Trúng246
18-05-1984,05Trúng239
17-05-1935,84Trúng258
16-05-1990,23Trúng234
15-05-1970,53Trúng258
14-05-1952,98Trượt230