Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

dự đoán số đẹp nhất ngày :16-06-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
16-06-19
15-06-1997,02,96,03,98,33,74,59,87,63Trượt192
14-06-1989,77,98,19,96,01,16,83,57,18Ăn đề 01196
13-06-1967,59,23,84,21,77,05,92,97,43Ăn đề 59160
12-06-1931,03,11,97,98,43,39,87,05,09Ăn đề 98165
11-06-1923,21,78,72,04,14,20,00,30,92Ăn đề 14162
10-06-1959,67,45,17,25,74,30,56,55,57Trượt157
09-06-1925,26,43,61,90,10,20,24,70,99Trượt186
08-06-1901,13,56,66,16,18,26,90,41,71Trượt152
07-06-1939,87,75,78,54,79,68,74,14,95Trượt167
06-06-1940,07,17,96,22,19,32,60,59,71Ăn đề 40166
05-06-1906,67,40,71,65,84,85,52,83,88Ăn đề 67185
04-06-1957,86,42,36,55,10,45,28,00,48Ăn đề 86186
03-06-1954,10,69,09,43,83,73,14,59,68Ăn đề 73184
02-06-1957,25,33,08,37,30,77,04,13,97Ăn đề 57172
01-06-1976,65,97,45,93,81,84,60,85,74Trượt188
31-05-1962,68,83,07,29,97,81,95,93,15Trượt170
30-05-1903,34,42,57,92,77,54,96,53,09Trượt166
29-05-1900,29,73,61,88,40,09,05,55,44Trượt195
28-05-1927,10,35,21,90,79,17,69,28,58Ăn đề 58174
27-05-1929,47,44,38,70,03,86,28,61,50Ăn đề 47157
26-05-1991,41,02,53,30,83,73,07,70,39Trượt159
25-05-1963,08,05,25,53,33,77,47,48,21Ăn đề 33169
24-05-1934,53,80,21,28,70,96,65,25,56Trượt169
23-05-1960,96,56,83,61,36,59,23,21,27Ăn 83196
22-05-1964,78,87,21,38,47,32,15,36,80Trượt161
21-05-1926,33,87,72,48,92,36,80,25,96Trượt160
20-05-1934,89,46,86,55,27,87,64,15,35Ăn 64163
19-05-1939,92,62,97,35,70,33,44,05,24Trượt170
18-05-1944,01,97,36,48,83,66,91,85,90Trượt173
17-05-1965,63,78,85,70,97,48,54,32,83Ăn 32197
16-05-1970,85,16,59,20,36,29,31,71,03Ăn đề 36176
15-05-1941,19,67,60,69,53,73,90,51,03Ăn đề 19156
14-05-1984,99,13,45,03,97,01,09,21,82Ăn đề 82190