Bạch thủ lô 2 nháy Siêu VIP: 500.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :16-06-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Bạch thủ lô 2 nháy Kết quả Theo
16-06-19
15-06-1972Trượt457
14-06-1923Trúng461
13-06-1934Trúng417
12-06-1928Trúng400
11-06-1966Trúng414
10-06-1969Trượt459
09-06-1987Trượt460
08-06-1978Trúng407
07-06-1910Trúng432
06-06-1917Trúng401
05-06-1958Trúng418
04-06-1951Trúng491
03-06-1941Trượt432
02-06-1905Trượt489
01-06-1929Trúng422
31-05-1984Trúng461
30-05-1955Trượt491
29-05-1901Trúng479
28-05-1963Trượt473
27-05-1943Trúng497
26-05-1909Trúng400
25-05-1920Trúng427
24-05-1918Trúng420
23-05-1918Trượt471
22-05-1901Trượt425
21-05-1943Trượt487
20-05-1946Trúng452
19-05-1913Trúng413
18-05-1991Trúng420
17-05-1924Trượt496
16-05-1915Trúng423
15-05-1930Trượt403
14-05-1929Trượt414